การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletเครื่องยนต์เบนซิน XR
bulletเครื่องยนต์เบนซิน VANGUARD
bulletเครื่องยนต์เบนซิน เพลาคว่ำ
bulletเครื่อง เรือหางยาว I/C Marine
bulletเครือง เรือหางยาว Cast Iron
dot
dot
bulletเครื่องยนต์เบนซิน
bulletเครื่องยนต์ดีเซล
bullet TAZAWA รุ่น "เพลาทด"
bulletTAZAWA X
bulletTAZAWA X MARINE
bulletTAZAWA X V-TWIN
dot
dot
bulletรถตัดหญ้านั่งขับ OREC
bulletรถตัดหญ้านั่งขับ TroyBilt
bulletรถตัดหญ้านั่งขับ ROVER
bulletเครื่องตัดหญ้า RAPTER
bulletเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย Briggs&Stratton
bulletเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย TAZAWA
dot
dot
bulletเครื่องพรวนดิน TAZAWA
bulletเครื่องเจาะดิน TAZAWA
dot
dot
bulletเครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA
bulletเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Power fire pump
dot
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG
bulletเครื่องพ่น ULV สะพายหลัง MAKITA
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน MARUYAMA
dot
dot
bulletเครื่องสูบน้ำเบนซิน TAZAWA
bulletเครื่องสูบน้ำดีเซล TAZAWA (Air-Cooled)
bulletเครื่องสูบน้ำเบนซิน RAPTER
bulletเครื่องสูบน้ำ เบนซิน Briggs & Stratton
bulletเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดใหญ่
dot
dot
bulletเครื่องกำเนิดไฟฟ้า RAPTER
bulletเครื่องกำเนิดไฟฟ้า TAZAWA
bulletเครื่องกำเนิดไฟฟ้า UROGEN
dot
dot
dot
dot
bulletไดนาโม รอบช้า เพลาลอย
dot
dot
bulletเครื่องยนต์ ยันม่าร์ รุ่น M
bulletเครื่องยนต์ ยันม่าร์ รุ่น YM
bulletเครื่องยนต์ ยันม่าร์ 14-16HP
dot
dot
bulletเครื่องพ่นยาสามสูบ (เล็ก)
bulletเครื่องพ่นยาสามสูบ (ใหญ่)
bulletรูปแบบการติดตั้ง เครื่องพ่นยา
dot
dot
bulletรถดั๊มเปอร์ ติดตั้ง พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล
dot
dot
bulletน้ำยา เวนเท็กซ์ 100
bulletน้ำยา เวนเท็กซ์ 250
bulletน้ำยาอัลตร้าไซด์
dot
dot
bulletTAZAWA XTREME PERFORMANCE น้ำมันเครื่อง 4T
dot

dot
dot
dot
bulletBRIGGS&STRATTON USA
bulletOREC JAPAN
bulletOREC THAILAND
bulletSHIBAURA JAPAN
bulletSHIBAURAFIREPUMP
bulletIZFOG KOREA
bulletYANMAR THAILAND
bulletNANA GARDEN
bulletTHAI TECHNO
bulletRAPTERTOOL
bulletROVER
bulletVBPOWERS
bulletTAZAWAPOWER
dot
dot
bulletV.B. ENGINE FACEBOOK
bulletTAZAWA THAILAND
bulletRAPTER THAILAND OFFCIAL
bulletเครื่องดับเพลิงหาบหาม SHIBAURA
bulletเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
bulletIz-Fog เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง
bulletรถตัดหญ้านั่งขับและงานสวน
การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ article
ปัญหา น้ำน้อย ลมเข้าท่อ สูบน้ำไม่ขึ้น จะหมดไป ถ้าเราติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อดูด และท่อส่งถูกวิธี แถมได้น้ำเยอะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ

การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นควรจะปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

 1. ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าให้อยู่ใกล้กับแหล่งนํ้ามากที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้ระยะสูบสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ท่อดูดสั้นลงไปด้วย ความสูญเสียเนื่องจากการเสียดทานของนํ้าก็จะลดลงตาม ปริมาณนํ้าที่สูบได้ก็จะเพียงพอกับความต้องการ และคุ้มค่านํ้ามันที่ต้องเสียไป
 2. ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าให้อยู่บนฐานอย่างมั่นคง รองด้วยยางระหว่างแท่นเครื่องกับฐาน เพื่อลดการสั่นสะเทือน
 3. ถ้าใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังขับเคลื่อน แนวสายพานที่คล้องระหว่างมู่เล่ของเครื่องต้นกำลัง กับมู่เล่ของเครื่องสูบนํ้าควรจะตรง ไม่บิดเอียง ทั้งนี้เพื่อทำให้การส่งกำลังได้ผลเต็มที่
 4. ตรวจสอบทิศทางหมุนของใบพัดให้ถูกต้อง โดยเทียบได้จากทิศทางของลูกศรที่เขียนติดอยู่กับเรือนสูบ
 5. ถ้าใช้ลิ้นหัวกระโหลกด้วยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งลิ้นกันกลับ กันนํ้าไหลกับที่ท่อส่ง เพราะเหตุว่าเมื่อหยุดสูบ นํ้าที่ค้างอยู่ในท่อส่งจะไหลกลับคืนมายังเครื่องอย่างแรงและรวดเร็ว อาจทำ ให้เรือนสูบแตกร้าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สูบนํ้าขึ้นไปสูง ๆ 
 6. ในกรณีที่สูบนํ้าจากแม่นํ้าหรือลำคลอง ถ้าระดับนํ้าในแม่นํ้าหรือลำ คลอง เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก ก็ควรจะติดตั้งท่อดูดหรือเครื่องสูบนํ้าไว้บนแพ
 7. เมื่อมีการต่อท่อโค้งใกล้กับเครื่องสูบนํ้า ความยาวของท่อนํ้าก่อนที่จะถึงส่วนโค้ง ควรจะยาวอย่างน้อย 5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
 8. การวางท่อดูดที่ถูกต้องนั้น อย่าให้หัวกะโหลกสัมผัสกับก้นคลอง หรือ ขอบคลอง เพราะจะทำ ให้นํ้าไหลเข้าท่อไม่สะดวก วิธีที่ถูกคือควรจะยกปลายท่อดูดให้หัวกระโหลกอยู่ห่างจากพื้นประมาณ 10 -15 ซม. ถ้ายกสูงชิดผิวนํ้ามากเกินไปนํ้าบริเวณหัวกระโหลกจะหมุนวนโอกาสที่อากาศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการจะปนเข้าไปกับนํ้าที่สูบมีมาก ถ้าเป็นไปได้ควรจะวางท่อดูดให้อยู่ในบริเวณที่มีนํ้ามากที่สุดใช้ตะกร้าไม้ไผ่หรือชะลอมหุ้มหัวกระโหลกไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันเศษขยะ หรือเศษสวะไหลเข้าไปติดก็ได้ สำหรับข้อต่อทุกอันนั้นต้องขันให้แน่น อย่ามีรูให้อากาศรั่วเข้าโดยเด็ดขาด
 9. ระดับปากท่อส่งควรจะอยู่สูงกว่าระดับกึ่งกลางของเครื่องสูบนํ้าประมาณ 50 ซม. เพื่อกักนํ้าให้เหลืออยู่ภายในเครื่องสูบนํ้า เมื่อหยุดสูบอากาศภายนอกก็จะไม่มีโอกาสเข้าไปแทนที่

 

การติดตั้งท่อทางดูดและท่อส่งปั๊มน้ำ

สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการติดตั้งท่อนั้นควรพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้

การติดตั้งท่อดูดปั๊มน้ำ

 1. บริเวณท่อทางเข้าสู่ปั๊มน้ำควรเป็นท่อตรงและไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง
 2. ความยาวของท่อจะต้องไม่มากจนเกินไป และ อุปกรณ์ต่อท่อควรมีน้อยที่สุดเพื่อลดการสูญเสีย เนื่องจากแรงเสียดทานและ การเปลี่ยนทิศทางการไหลของของไหลในท่อ
 3. การติดตั้งท่อเก็บตัวปั๊ม ควรติดตั้งให้ได้ระดับ และได้แนวพอดีกับแนวเกลียวหรือข้อต่อของปั๊มอย่างให้งัด งอ หรือไม่ได้แนว ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกร้าว หรือตัวปั๊มแตกร้าว หรือเกิดรอยรั่วได้ง้าย เนื่อจากขณะที่ปั๊มน้ำทำงานจะมีการสั่นเล้กน้อย ถ้าติดตั้งท่อไม่ดี อาจทำให้ส่วนที่งัดเสียหายได้
 4. การติดตั้งท่อควรระวังอย่าให้มีสิ่งสกปรก เศษวัสดุ เศษท่อ PVC (ท่อ PVC ควรตัดด้วยกรรไกรตัด ท่อ PVC ซึ่งให้รอยตัดที่เรียบ ไม่มีเศษพลาสติก) เศษเกลียวท่อ เทปพันเกลียว เข้าไปในท่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดขัดใบพัดปั๊ม ติดขัดที่ลูกลอยหรือวาล์ว ต่างๆในระบบน้ำ
 5. การวางท่อดูดจะต้องวางเอียงสูงขึ้นเมื่อจะเข้าปั๊ม เพื่อป้องกันการเกิดกระเปาะอากาศ หรือวางท่อให้มีความลาดเอียงประมาณ0.02-0.01  
 6. ปลายท่อดูดควรมีฟุตวาล์ว และกะโหลกรองน้ำ
 7. ท่อดูดควรจะโตกว่าขนาดหน้าจานด้านดูดของปั๊มน้ำ อย่างน้อยก็เท่ากับขนาดที่โตกว่าถัดไปจากขนาดหน้าจาน ไม่ใช้ท่อดูดขนาดเดียวกันหรือเล็กกว่าขนาดหน้าจานด้านดูด เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำไม่ดี ไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ระบุในสเปค
 8. ข้อลดระหว่างหน้าจานด้านดูดซึ่งโตกว่า ควรจะเป็นข้อลดแบบคางหมู
 9. ช่วงต่อระหว่างข้อลดคางหมูกับข้องอ 90 องศา ควรจะสั้นที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อให้การไหลในท่อสม่ำเสมอก่อนถึงใบพัด
 10. ควรมีเสาหรือโครงรับน้ำหนักของท่อดูดที่แข็งแรงพอเพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงกดบนหน้าจานด้านดูดของปั๊มน้ำมากเกินไป

 
 
 

 

 

 

 
ข่าวสาร

นิทรรศการ OREC NIRTUAL! article
ส่วนประกอบหลักของชุดเครื่องสูบน้ำ article
การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง article
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า article