ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องพรวนดิน TAZAWA 950 RHINO


TAZAWA RHINO950 Professional Cultivator
   
รายละเอียด
เครื่องยนต์
: Tazawa Black Engine
กำลังเครื่องยนต์
: 9.0 HP
ปริมาตรกระบอกสูบ
: 270cc
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 6.0L
ความจุถังน้ำมั้นเครื่อง : 1.1L
ขอบเขตการพรวน
: 240-650mm
ความลึกการพรวน : 100-240mm
ระบบขับเคลื่อน : สายพาน
น้ำหนัก(ไม่รวมกล่อง) :96kg
   

 
เครื่องพรวนดิน TAZAWA

เครื่องเกี่ยวข้าว TAZAWA REAPER article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ680 2IN1 article
TAZAWA TAZ900 article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ900M article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ650 article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ610 article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ550 article
เครื่องพรวนดิน TAZAWA TAZ500KM articledot
ค้นหาสินค้า (Search)

dot