dot
dot
dot
dot
dot


Tazawa R Series : TZR168 (6.5) article
 
 
Tazawa R Series : TZR168(6.5)
 
รายละเอียด
เครื่องยนต์ : Tazawa R
กำลังเครื่องยนต์ : 4.1kw @3600rpm
ปริมาตรกระบอกสูบ : 196cc
ขนาดxช่วงชักกระบอกสูบ : 68x54mm
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6L
ความจุน้ำมันเครื่อง : 0.6L
ระบบสตาร์ท : มือดึงสตาร์ท
ความจุน้ำมันเครื่อง : 1.8L
น้ำหนัก : 15.5kg
ขนาดเพลา : 385x325x350mm

 
TAZAWA R SERIES

Tazawa R Series : TZR170E(7.0) article
Tazawa R Series : TZR170(7.0) article