ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องพ่นหมอกควัน ติดท้ายรถยนต์ IZ-400 article

ขนาดใหญ่!! ไม่เหมือนใคร เหมาะกับงาน กำจัดยุง ในที่กว้าง

โดยเฉพาะงานราชการ

IZ FOG รุ่นIZ-400 (Auto): เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยการ พ่นควันหมอกควัน แบบอัตโนมัติ  มีหัวฉีดพ่น 2 หัว และ ควบคุม โดยกล่องควบคุม สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ในบริเวณวงกว้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

IZ-120 IZ- 33 IZ-150AS IZ-1200 IZ- 1000W

 

 

 
เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG

เครื่องพ่นหมอกควัน IZ150AS article
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV) IZ-33 article
เครื่องพ่นหมอกควัน IZ120 article
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV) ติดรถยนต์ IZ1200 article
เครื่องพ่นหมอกควัน ติดรถจักรยานยนต์ IZ-1000W articledot
ค้นหาสินค้า (Search)

dot