dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องพ่นหมอกควัน IZ120 article

 

 เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดแมลง กำจัดยุง และพาหะนำโรค

IZ-FOG รุ่น IZ-120สำหรับ พ่นหมอกควัน หรือ ละอองฝอย เพื่อกำจัด แมลงบิน เช่น กำจัดยุง และ แมลงอื่นๆ เช่น แมลงสาป แมงมุม แมลงวัน เป็นต้น โดยเฉพาะ การ กำจัดยุงลาย ที่เป็นต้นตอของ โรคไข้เลือดออก รวมทั้ง สามารถ กำจัดแบคทีเรีย กำจัดไวรัส ที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆได้ เหมาะสมกับการใช้งาน ตาม ที่อยู่อาศัย บ้านเรือน สถานที่ สุขอนามัย ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท สวนหย่อม และทุกที่ ที่ต้องการกำจัดแมลง       

 

 

!! ราคาพิเศษ สุดคุ้ม คุณภาพสุดเยี่ยม !'

 

 

IZ-150AS IZ- 33 IZ-400 IZ-1200 IZ- 1000W

 

 
เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG

เครื่องพ่นหมอกควัน IZ150AS article
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV) IZ-33 article
เครื่องพ่นหมอกควัน ติดท้ายรถยนต์ IZ-400 article
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV) ติดรถยนต์ IZ1200 article
เครื่องพ่นหมอกควัน ติดรถจักรยานยนต์ IZ-1000W article