google-site-verification: google21ff53b6214323df.html น้ำยา VENTEX 250
dot
dot
dot
dot
dot


น้ำยา VENTEX 250 article

VENTEX 250 ใช้ป้องกันและกำจัดแมลง สูตรดั้งเดิม

ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์เลี้ยง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ กำจัดยุง มด ปลวก แมลงสาบ เห็บ ไร เหลือบ เห็บ เหา ในที่พักอาศัย อาคารสถานที่ต่างๆ ได้ความปลอดภัยสูง
ได้ผล 100 %

ชื่อสามัญ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)

อัตราส่วนของสาร : cypermethrin 25% w/v

ค่าความเป็นพิษ (LD50) ทางปาก 800 mg/kg

เลขที่อย.วอส. 1331/2554

 

สถานที่ ชนิดของแมลง อัตราส่วน ข้อแนะนำการใช้งาน
สำหรับภายนอกอาคาร

ยุง แมลงวัน เหลือบ 

แมลงหวี่ แมลงบินชนิดต่างๆ

1 : 200

ใช้ เวนเท็กซ์ 250  ผสมกับน้ำใน 

อัตราส่วน 1:100 นำส่วนผสมนี้

ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร

ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

สำหรับภายในอาคาร

แมลงบินชนิดต่างๆ ยุง แมลงเม่า

แมลงวัน แมลงศัตรูพืชผลทาง

การเกษตรในโรงเก็บ

1 : 200

ใช้ เวนเท็กซ์ 250  ผสมกับน้ำใน

อัตราส่วน 1:100 น้ำส่วนผสมนี้

ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร

ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

 

แมลสาบ แมงมุม

แมลงคลานชนิดต่างๆ

 

ฉีดพ่นตามทางเดิน ซองมุม

ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนของแมลงทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน

(FOGGING)

ยุง แมลงวัน 1: 80

ผสมน้ำมันดีเซล

หรือน้ำมันโซล่า

สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) ยุง แมลงวัน 1 :40 ผสมน้ำ

 

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

 

คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน
 • ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 • เมื่อเสร็จจากการพ่น แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่
 • ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 • ขณะทำการฉีดพ่น ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจนแห้งสนิท
 • ภาชนะบรรจุน้ำยาเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย ห้ามนำไปบบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
 • ห้ามทิ้งขวดน้ำยาหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้น้ำยา
 • หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
 • หากกลืนกินน้ำยา ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของน้ำยาที่กินเข้าไป

 

 

 
น้ำยากำจัดยุง,แมลง น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำมันเครื่อง

น้ำยา VENTEX 100 article
TAZAWA XTREME PERFORMANCE article