google-site-verification: google21ff53b6214323df.html ปั๊มน้ำ Eifel
dot
dot
dot
dot
dot


ปั๊มน้ำ Eifel article

 

 
ปั๊มน้ำ "Eifel" เป็นแบรนด์คุณภาพ ได้รรับความนิยมอย่างแพร่หลาย โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ  มาตรฐาน ISO และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ควบคุทการผลิตตามมาตรฐานยุโรป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การระบายน้ำชลประทาน การดับเพลิง การก่อสร้าง การบำบัดน้ำเสียง การประปา การเกษตร เป็นต้น 
                                  

EA Series เป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางเทคนิค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ ประสิทธิภาพและขนาดอ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป BS EN733/DIN24255 โครงสร้างของปั๊มเป็นแบบ Back Pull Out เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ทางดูดน้ำมีขนาดใหญ่กว่าทางส่งน้ำ เพื่อให้แรงดัน และปริมาณน้ำมากตามความต้องการ 

(ดาวน์โหลด แคตตาล็อก)

ES Series เป็นปั๊ม ชนิดส่งไกล แรงดันสูง หรือ Split case, Double-Suction สามารถประยถกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการส่งน้ำระยะไกล การดับเพลิง ดูแล รักษาง่าย ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม                                                                                  

  (ดาวน์โหลด แคตตาล็อก)                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 EJ Series เป็นปั๊มไม่ต้องล่อน้ำ(Self Priming) มีช่องสำหรับล้วงขยะ ใบพัดเป็นแบบกึ่งเปิด กึ่งปิด ของแข็ง และวัสดุสามารถผ่านเข้าไปได้ เหมาะสำหรับสูบบำบัดน้ำเสีย

(ดาวน์โหลด แคตตาล็อก)

   

 
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ติดตั้งเครื่องยนต์ ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง SEBU article
เครื่องสูบน้ำเทรลเลอร์ขนาด 12นิ้ว เครื่องยนต์ CUMMINS article
เครื่องสูบน้ำเทรลเลอร์ ปั๊ม Eifel article
เครื่องสูบน้ำ สเปคกรมชลประทาน article