dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องสูบน้ำ สเปคกรมชลประทาน article

เครื่องสูบน้ำ สเปคกรมชลประทาน
เครื่องสูบน้ำ
: แบบหอยโข่ง End Suction
ขนาดท่อทางส่ง : ส่ง 6 นิ้ว(150มม.) - 8 นิ้ว(200มม)
ใบพัด : Bronze
ปริมาณน้ำ : 4,000 - 5,000 ลิตร/นาที
ส่งสูง : ไม่น้อยกว่า 12-13.5 เมตร
เครื่องยนต์ : Cummins 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 54-77 แรงม้า
ติดตั้ง : บนแท่นสกี พร้อมอุปกรณ์

 

       
 
       

 
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ติดตั้งเครื่องยนต์ ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง SEBU article
เครื่องสูบน้ำเทรลเลอร์ขนาด 12นิ้ว เครื่องยนต์ CUMMINS article
เครื่องสูบน้ำเทรลเลอร์ ปั๊ม Eifel article
ปั๊มน้ำ Eifel article