google-site-verification: google21ff53b6214323df.html เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ8200E
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ8200E article


 

 

รายละเอียด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Rated Amprerage : 29.5 A
Rated Frequency : 50Hz
Rated Voltage : 220V
Rated Output Power : 6.5 kW                                  
Max. Output Power : 7.0 kW
Phase : 1
เครื่องยนต์
รุ่นเครื่องยนต์ : TAZ192F
ปริมาตรกระบอกสูบ : 440 cc
ระบบสตาร์ท : มือดึงสตาร์ท
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด : 17 HP @3600rpm
บรรจุภัณฑ์
ขนาด
: 700x535x570 มม.
น้ำหนัก (G.W) : 99 กิโลกรัม

 

 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน-ดีเซล TAZAWA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ9200EX article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล TAZAWA MAX33 article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน TAZAWA รุ่น TAZ-4000E article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน TAZAWA รุ่น TAZ-4000 article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน TAZAWA รุ่น TAZ-3000 article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน TAZAWA รุ่น TAZ-2000 article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ9200E article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ6600E article
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบนซิน TAZ6600 article